pano_front_hb

„Churchfortress e.V. Friends of Hundertbücheln – Movile“ este o asociație non-profit al cărei obiectiv principal sunt îngrijirea și prezervareamoștenirii arhitectonice a cetăților fortificate din Transilvania, precum și a ansamblului de sate medievale din jurul lor și peisajele din jurul acestora.

Pe plan secundar, asociația se concentrează pe dezvoltarea unei micro-economii sustenabile, bazată pe meșteșuguri și metode agriculturale tradițivonale.

Asociația e formată dintr-o echipă internațională de arhitecți peisagiști, dotați cu abilitățile necesare pentru analiza caracteristicile unice ecologice, sociale și estetice ale peisajului regiunii istorice Movile/Hundertbücheln, precum și a satelor din împrejurime.

În calitate de arhitecți peisagiști apreciem valoarea deosebită a unei gândiri coerente și integrative, atât de necesare pentru îmbunătățirea vieții de zi cu zi prin crearea unei armonii între arhitectură și spațiul verde.

Ca echipă, intenționăm să colaborăm cu localnicii cu scopul înfiripării de relații folosind Church Fortress ca punct central de interacțiune socială, schimb de experiență și de cunoștințe, sperând ca aceasta va juca în aceste sate rolul de catalizator al dezvoltării sociale și economice, totodată educând oameni de pretutindeni în legătură cu importanța acestor impresionante rețele arhitecturale istorice de biserici fortificate dispersate în întreaga Transilvanie.