Cartografie

În timpul celei de-a doua călătorii la Movile, în august 2015, am început să cartografiem punctele de interes din sat și peisajul prin dispozitive GPS, inserând-le ulterior pe platforma OpenStreetMap (OSM). aÎn ianuarie 2016, biserica fortificată și structura localității Movile au fost urmărite prin cartografiere la distanță în GIS – pe baza imaginilor aeriene existente. Datorită faptului că datele din hărțile OSM sunt licențiate ca date deschise (Open Data)), acestea pot fi reutilizate și adaptate. Datele pot fi utilizate pentru diverse dispozitive de navigație, aplicații și – desigur – pentru a tipări hărțile reale ale localității Movile dacă doriți să le vizitați.

Ideea este de a folosi OpenStreetMap pentru a documenta patrimoniul cultural al localității Movile, modelele și caracteristicile peisajului cultural, precum și schimbările în timp ale structurii satului și a utilizării terenurilor, cu scopul de a pune la dispoziție aceste informații unui public mai mare. Considerăm că este important să nu ne rezumăm la a face doar cartografiere la distanță, ci să ne concentrăm în continuare asupra cartografierii câmpurilor cu rezidenții locali, în special în timpul plimbărilor pe teren, astfel va fi posibil să construim o relație pozitivă între grupul nostru, comunitățile locale și patrimoniul cultural al localității Movile. Ulterior, hărțile generate ar putea deveni o bază de comunicare pentru elaborarea în colaborare a unor strategii adaptate pentru rezolvarea problemelor locale.

În cazul în care sunteți interesat să contribuiți la acest proiect, vă rugăm să contactați grupul nostru și să îl accesați prin intermediul learnOSM.

Arătă harta mai mare