Imprima

Imprima

Această amprentă se aplică la profilul asociației noastre pe următoarele rețele sociale:

Informații în conformitate cu § 5 TMG

Churchfortress e.V.

Friends of Hunderbücheln – Movile
℅ Johann-Christian Hannemann
Jaudenmühle 3
D-82392 Habach

-GERMANIA-

Poștă electronică: info@churchfortress.org
Tel.: +49 (0) 157 / 34 73 84 76

Registrul Asociațiilor

Instanță de registru: Amtsgericht München

Numărul de înregistrare: VR 206420

Reprezentanţii autorizați

Membru al Consiliului: Arndt, Jonas – Berlin
Membru al Consiliului: Hannemann, Johann-Christian – Habach
Membru al Consiliului: Moos, Valerie – Bayreuth
Membru al Consiliului/Finanțe: Dachauer, Teresa – Habach
Membru al Consiliului: Ziegler, Felix – Hamburg

Membrii consiliului de administrație se poate ajunge la management@churchfortress.org.

Adresa juridică a reprezentanților autorizați corespunde sediului social al asociației, așa cum sa menționat deja mai sus. Fiecare membru al consiliului reprezintă separat.

Răspunzător de § 55 Abs. 2 RStV

Matthias Riedel

Poștă electronică: redaktion@churchfortress.org

Politica de confidențialitate

Suntem foarte încântați de interesul dumneavoastră pentru asociația noastră. Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru conducerea Churchfortress e.V.. Utilizarea paginii de internet a Churchfortress e.V. este posibilă fără indicarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale furnizate de asociația noastră prin intermediul site-ului nostru web, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei juridic pentru o astfel de prelucrare, vom obține, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate va fi întotdeauna în conformitate cu reglementările specifice țării privind protecția datelor aplicabile la Churchfortress e.V.. Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asociația noastră dorește să informeze publicul cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor.

În calitate de operator, Churchfortress e.V. a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot fi întotdeauna supuse unor vulnerabilități de securitate, astfel încât nu se poate garanta o protecție absolută. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită datele cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

  1. definiții

Declarația de protecție a datelor a Churchfortress e.V. se bazează pe termenii utilizați de Parlamentul European și de Consiliu pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, dorim să explicăm în prealabil termenii utilizați.

În această politică de confidențialitate folosim, printre alții, următorii termeni:

  • (a) date cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

  • (b) persoana în cauză

Persoana vizată înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.

  • c) Prelucrarea

Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, arhivarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

  • (d) restricționarea prelucrării

Restricția prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării lor viitoare.

  • e) Profilarea

Profilarea este orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale legate de o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau schimbarea locației persoanei fizice respective.

  • f) Pseudonimizarea

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

  • (g) operator sau persoană responsabilă cu prelucrarea

Operatorul sau persoana responsabilă de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru.

  • (h) Procesoare

Prelucrător înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

  • i) Beneficiarul

Un destinatar este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în contextul unui mandat de investigație specific în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru nu sunt considerate destinatari.

  • j)      Al treilea

Terț înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator.

  • k) Consimțământ

Consimțământul înseamnă orice manifestare de voință a persoanei vizate, în mod liber, specific și în cunoștință de cauză, sub forma unei declarații sau a unui alt act afirmativ lipsit de ambiguitate, prin care persoana vizată își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

  1. numele și adresa operatorului

Partea responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții de natură să protejeze datele este:

Churchfortress e.V. , contact vezi mai sus

  1. prăjituri

Site-ul web al Churchfortress e.V. utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Numeroase site-uri web și servere utilizează module cookie. Multe module cookie conțin un așa-numit ID de cookie. Un ID de cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă într-un șir de caractere prin care paginile de internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei în cauză de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat prin intermediul ID-ului unic al cookie-ului.

Prin utilizarea cookie-urilor, Churchfortress e.V. poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în sensul utilizatorului. Așa cum am menționat deja, cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizatorilor utilizarea site-ului nostru web. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează module cookie nu trebuie să introducă din nou datele sale de acces de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acest lucru este făcut de către site-ul web și de modulul cookie stocat pe sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online reține articolele pe care un client le-a pus în coșul virtual de cumpărături prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate împiedica în orice moment setarea de cookie-uri de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se poate opune permanent setării de cookie-uri. În plus, cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile site-ului nostru web să poată fi utilizate pe deplin.

Churchfortress e.V. utilizează cookie-uri exclusiv pentru furnizarea magazinului online.

  1. colectarea de date și informații generale

Site-ul web al Churchfortress e.V. colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când o persoană vizată sau un sistem automatizat apelează la site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate următoarele date: (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare accesează site-ul nostru web (așa-numitul referrer), (4) site-urile secundare care sunt accesate prin intermediul unui sistem de accesare pe site-ul nostru web, (5) data și ora accesării site-ului web, (6) o adresă de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces și (8) alte date și informații similare care servesc la evitarea pericolului în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, Churchfortress e.V. nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare (1) pentru a livra corect conținutul site-ului nostru web, (2) pentru a optimiza conținutul site-ului nostru web și publicitatea pentru acesta, (3) pentru a asigura operabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei site-ului nostru web și (4) pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, Churchfortress e.V. analizează datele și informațiile colectate în mod anonim, pe de o parte, și pe de altă parte, cu scopul de a crește protecția și securitatea datelor asociației noastre, astfel încât să putem asigura în cele din urmă un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de orice date cu caracter personal transmise de o persoană vizată.

  1. înregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul web al operatorului prin furnizarea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal care sunt transmise controlorului în acest context rezultă din masca de introducere a datelor utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și pentru propriile scopuri. Operatorul poate aranja ca datele să fie transferate către unul sau mai mulți procesatori, de exemplu un furnizor de servicii de coletărie, care, de asemenea, va utiliza datele cu caracter personal exclusiv pentru o utilizare internă care poate fi atribuită operatorului.

La înregistrarea pe site-ul web al operatorului de date, sunt stocate, de asemenea, adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) al persoanei vizate, data și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc în contextul în care numai în acest fel se poate preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, aceste date fac posibilă clarificarea infracțiunilor care au fost comise. În acest sens, stocarea acestor date este necesară pentru protecția operatorului de date. În principiu, aceste date nu sunt transmise unor terți, cu excepția cazului în care există o obligație legală de a le transmite sau dacă transmiterea are ca scop urmărirea penală.

Înregistrarea persoanei vizate prin furnizarea voluntară de date cu caracter personal servește scopului operatorului de a oferi persoanei vizate conținut sau servicii care, datorită naturii problemei, pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate au libertatea de a modifica în orice moment datele cu caracter personal furnizate în timpul înregistrării sau de a le șterge complet din datele operatorului.

Operatorul furnizează în orice moment, la cerere, oricărei persoane vizate, informații cu privire la datele cu caracter personal stocate despre persoana vizată. În plus, operatorul corectează sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau la indicația persoanei vizate, cu condiția ca acest lucru să nu intre în conflict cu nicio obligație legală de păstrare a datelor. Toți membrii operatorului sunt la dispoziția persoanei vizate ca persoane de contact în acest context.

Înregistrarea pe Churchfortress e.V. este posibilă numai pentru utilizarea magazinului online.

  1. abonarea la buletinul nostru informativ

Pe site-ul web al Churchfortress e.V., utilizatorii au posibilitatea de a se abona la buletinul informativ al asociației noastre. Datele cu caracter personal transmise operatorului în cazul abonării la newsletter sunt specificate în masca de introducere a datelor utilizată în acest scop.

Churchfortress e.V. își informează clienții și partenerii de afaceri la intervale regulate prin intermediul unui buletin informativ cu privire la ofertele asociației. Buletinul informativ al asociației noastre poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată se înregistrează pentru trimiterea buletinului informativ. Din motive legale, se va trimite un e-mail de confirmare la adresa de e-mail introdusă de persoana vizată pentru prima dată pentru trimiterea buletinului informativ, utilizând procedura de dublu opt-in. Acest e-mail de confirmare are rolul de a verifica dacă proprietarul adresei de e-mail, în calitate de persoană vizată, a autorizat primirea buletinului informativ.

La înregistrarea pentru buletinul informativ, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării, care este atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP). Colectarea acestor date este necesară pentru a putea urmări ulterior (posibila) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a unei persoane vizate și, prin urmare, servește la protecția juridică a operatorului.

Datele cu caracter personal colectate în contextul unei înregistrări pentru newsletter sunt utilizate exclusiv pentru trimiterea newsletter-ului nostru. În plus, abonații la buletinul informativ ar putea fi informați prin e-mail în cazul în care acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de buletin informativ sau pentru înregistrarea aferentă, cum ar putea fi cazul în cazul unor modificări ale ofertei de buletin informativ sau al unor modificări ale condițiilor tehnice. Niciun fel de date cu caracter personal colectate ca parte a serviciului de buletin informativ nu vor fi transmise unor terțe părți. Abonarea la newsletter-ul nostru poate fi anulată de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată ni l-a acordat pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește un link corespunzător. În plus, este de asemenea posibil să vă dezabonați de la trimiterea buletinului informativ direct de pe site-ul web al operatorului în orice moment sau să informați operatorul despre acest lucru în alt mod.

  1. urmărirea buletinului informativ

Buletinele informative ale Churchfortress e.V. conțin așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic în miniatură care este încorporat în astfel de e-mailuri trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Acest lucru permite o evaluare statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, Churchfortress e.V. poate vedea dacă și când a fost deschis un e-mail de către o persoană vizată și ce linkuri din e-mail au fost accesate de către persoana vizată.

Astfel de date cu caracter personal colectate prin intermediul pixelilor de urmărire conținuți în buletinele informative sunt stocate și analizate de către operator pentru a optimiza trimiterea buletinului informativ și pentru a adapta mai bine conținutul viitoarelor buletine informative la interesele persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi dezvăluite unor terțe părți. Persoanele vizate au dreptul de a revoca în orice moment declarația separată de consimțământ dată în acest sens prin intermediul procedurii de dublă acceptare. După o revocare, aceste date cu caracter personal vor fi șterse de către operatorul de date. Churchfortress e.V. consideră în mod automat o retragere de la primirea buletinului informativ ca fiind o revocare.

  1. cum să ne contactați prin intermediul site-ului web

Pe baza prevederilor legale, site-ul web al Churchfortress e.V. conține date care permit un contact electronic rapid cu asociația noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include, de asemenea, o adresă generală a așa-numitei corespondențe electronice (adresa de e-mail). În cazul în care o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată vor fi stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator vor fi stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi dezvăluite unor terțe părți.

  1. ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada de timp necesară pentru atingerea scopului stocării sau în cazul în care este prevăzut de Directiva și Regulamentul european sau de alt legiuitor în legile sau regulamentele la care se supune operatorul.

În cazul în care scopul stocării nu se mai aplică sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de Directiva și Regulamentul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit, în conformitate cu dispozițiile legale.

  1. drepturile persoanei vizate
  • a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul, conferit de Directiva europeană și de Regulament, de a obține confirmarea din partea operatorului cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu prelucrate. În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice membru al operatorului.

  • b) Dreptul la informare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conferit de Directiva și de Regulamentul european, de a obține de la operator, în orice moment și în mod gratuit, informații despre datele cu caracter personal stocate în legătură cu aceasta, precum și o copie a acestor informații. În plus, Directiva și Regulamentul european au acordat persoanei vizate accesul la următoarele informații:

    • scopurile prelucrării
    • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
    • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau organizații internaționale
    • dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de determinare a acestei durate
    • existența unui drept de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc sau de a obține restricționarea prelucrării de către operator sau a unui drept de a se opune unei astfel de prelucrări
    • existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere
    • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: Toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor
    • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și cu privire la domeniul de aplicare și la efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

În plus, persoana vizată are dreptul de a fi informată dacă datele cu caracter personal au fost transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obține informații cu privire la garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.

În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de acces, aceasta poate, în orice moment, să contacteze un membru al operatorului.

  • c) Dreptul de rectificare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva europeană și de Regulament de a obține rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. În plus, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare, ținând seama de scopurile prelucrării.

În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de rectificare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice membru al operatorului.

  • d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a obține de la operator ștergerea fără întârziere a datelor cu caracter personal care o privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

    • Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alte scopuri pentru care nu mai sunt necesare.
    • Persoana vizată revocă consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
    • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD și nu există motive legitime care să prevaleze pentru prelucrare, sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din RGPD.
    • Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
    • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru, la care este supus operatorul.
    • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din DS-GVO.

În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Churchfortress e.V., aceasta poate contacta în orice moment orice membru al operatorului. Membrul Churchfortress e.V. va lua măsuri pentru ca cererea de ștergere să fie îndeplinită imediat.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către Churchfortress e.V. și asociația noastră, în calitate de operator, este obligată să șteargă datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul privind protecția datelor, Churchfortress e.V. va pune în aplicare măsuri adecvate, inclusiv măsuri tehnice, pentru a permite altor operatori de date să obțină ștergerea datelor cu caracter personal. pune în aplicare măsuri adecvate, inclusiv măsuri tehnice, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costurile de punere în aplicare, pentru a informa alți operatori de date care prelucrează datele cu caracter personal publicate că persoana vizată a solicitat de la acei alți operatori de date ștergerea tuturor legăturilor cu datele cu caracter personal sau a copiilor sau reproducerilor datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară. Membrul Churchfortress e.V. va aranja cele necesare în cazuri individuale.

  • e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

    • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
    • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
    • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.
    • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD și nu este încă clar dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate de Churchfortress e.V., aceasta poate contacta în orice moment orice membru al operatorului. Membrul Churchfortress e.V. va aranja restricționarea prelucrării.

  • f) Dreptul la portabilitatea datelor

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conferit de Directiva europeană și de regulament, de a primi datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate de persoana vizată unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a transmite astfel de date unui alt operator, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD și ca prelucrarea să fie efectuată prin mijloace automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are dreptul de a obține ca datele cu caracter personal să fie transferate direct de la un operator la un alt operator, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru a face uz de dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice membru al Churchfortress e.V..

  • g) Dreptul la opoziție

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva și de Regulamentul european de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și care este efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (1) literele (e) sau (f) din RGPD. Acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții.

Churchfortress e.V. nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

În cazul în care Churchfortress e.V. prelucrează date cu caracter personal în scopul marketingului direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal prelucrate pentru un astfel de marketing. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct. În cazul în care persoana vizată se opune la Churchfortress e.V. la prelucrarea în scopuri de marketing direct, Churchfortress e.V. nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și care este efectuată de către Churchfortress e.V. în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul privind protecția datelor, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct orice membru al Churchfortress e.V. sau un alt membru. De asemenea, persoana vizată este liberă să își exercite dreptul de opoziție prin intermediul procedurilor automatizate care utilizează specificații tehnice în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE.

  • h) Decizii automatizate în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau care o afectează în mod similar și semnificativ, cu condiția ca decizia (1) să nu fie necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operator sau (2) să fie autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru căruia i se aplică operatorul și ca acest drept să prevadă măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime ale acesteia sau (3) să fie luată cu consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) este luată cu consimțământul explicit al persoanei vizate, Churchfortress e.V. va pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, care includ cel puțin dreptul de a obține implicarea persoanei vizate din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind deciziile automate, aceasta poate contacta în orice moment orice membru al operatorului.

  • i) Dreptul de a revoca consimțământul în temeiul legislației privind protecția datelor

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva și Regulamentul european, de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de retragere a consimțământului, aceasta poate contacta în orice moment orice membru al operatorului.

  1. dispoziții privind protecția datelor referitoare la utilizarea și aplicarea Facebook

Operatorul a integrat componente ale companiei Facebook pe acest site web. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un loc de întâlnire socială care funcționează pe internet, o comunitate online care, de obicei, permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze unii cu alții în spațiul virtual. O rețea de socializare poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de companie. Facebook permite utilizatorilor rețelei de socializare să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să stabilească relații prin intermediul cererilor de prietenie, printre altele.

Societatea de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Operatorul de date cu caracter personal în cazul în care persoana vizată locuiește în afara SUA sau a Canadei este Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web gestionat de operatorul de date și pe care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in Facebook), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este determinat automat de către componenta Facebook respectivă să descarce de pe Facebook o reprezentare a componentei Facebook corespunzătoare. O prezentare completă a tuturor plug-in-urilor Facebook poate fi găsită la https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. În cadrul acestei proceduri tehnice, Facebook primește informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Facebook, Facebook recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată de fiecare dată când persoana vizată accesează site-ul nostru web și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru web. Aceste informații sunt colectate de către componenta Facebook și atribuite de către Facebook la contul de Facebook respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Facebook integrate pe site-ul nostru, de exemplu butonul „Like”, sau dacă persoana vizată postează un comentariu, Facebook atribuie aceste informații contului personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează aceste date cu caracter personal.

Facebook primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Facebook despre faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, dacă persoana vizată este logată pe Facebook în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. În cazul în care persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către Facebook, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său de Facebook înainte de a accesa site-ul nostru.

Politica de date publicată de Facebook, care poate fi accesată la https://de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă informații privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. De asemenea, se explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diverse aplicații care permit suprimarea transmiterii de date către Facebook. Aceste aplicații pot fi utilizate de persoana vizată pentru a suprima transmiterea datelor către Facebook.

  1. politica de confidențialitate privind utilizarea și aplicarea Instagram

Operatorul a integrat componente ale serviciului Instagram pe acest site web. Instagram este un serviciu care se califică drept platformă audiovizuală și permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri și, de asemenea, să redistribuie astfel de date pe alte rețele sociale.

Operatorul serviciilor Instagram este Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda.

De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web operat de operatorul de date și pe care a fost integrată o componentă Instagram (buton Insta), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este determinat automat de către componenta Instagram respectivă să descarce o reprezentare a componentei corespunzătoare din Instagram. În cadrul acestei proceduri tehnice, Instagram primește informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Instagram, Instagram recunoaște ce subpagină specifică vizitează persoana vizată de fiecare dată când persoana vizată apelează site-ul nostru web și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru web. Aceste informații sunt colectate de componenta Instagram și atribuite de Instagram contului Instagram respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Instagram integrate pe site-ul nostru web, datele și informațiile astfel transmise vor fi atribuite contului personal de utilizator Instagram al persoanei vizate și vor fi stocate și prelucrate de Instagram.

Instagram primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Instagram că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web dacă persoana vizată este logată în Instagram în același timp cu apelarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Instagram sau nu. În cazul în care persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către Instagram, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său de Instagram înainte de a accesa site-ul nostru web.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate aplicabilă a Instagram pot fi găsite la https://help.instagram.com/155833707900388 și https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

  1. dispoziții privind protecția datelor referitoare la utilizarea și aplicarea Twitter

Controlorul a integrat componente Twitter pe acest site web. Twitter este un serviciu de microblogging multilingv accesibil publicului, pe care utilizatorii pot publica și distribui așa-numitele tweet-uri, adică mesaje scurte limitate la 280 de caractere. Aceste mesaje scurte pot fi accesate de oricine, inclusiv de persoanele care nu sunt înregistrate pe Twitter. Cu toate acestea, tweet-urile sunt afișate și pentru așa-numiții urmăritori ai utilizatorului respectiv. Followerii sunt alți utilizatori Twitter care urmăresc tweet-urile unui utilizator. În plus, Twitter permite să te adresezi unui public larg prin hashtag-uri, link-uri sau retweet-uri.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlanda.

De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web operat de operator și pe care a fost integrată o componentă Twitter (buton Twitter), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este determinat automat de către componenta Twitter respectivă să descarce de la Twitter o reprezentare a componentei Twitter corespunzătoare. Informații suplimentare despre butoanele Twitter pot fi găsite la https://about.twitter.com/de/resources/buttons. În cadrul acestei proceduri tehnice, Twitter primește informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de către persoana vizată. Scopul integrării componentei Twitter este de a le permite utilizatorilor noștri să distribuie conținutul acestui site, de a face cunoscut acest site în lumea digitală și de a crește numărul de vizitatori.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Twitter, Twitter recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată de fiecare dată când persoana vizată accesează site-ul nostru web și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru web. Aceste informații sunt colectate de componenta Twitter și atribuite de Twitter contului Twitter respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Twitter integrate pe site-ul nostru, datele și informațiile astfel transmise vor fi atribuite contului personal de utilizator Twitter al persoanei vizate și vor fi stocate și prelucrate de Twitter.

Twitter primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Twitter despre faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, dacă persoana vizată este conectată la Twitter în același timp cu apelarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Twitter sau nu. În cazul în care persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către Twitter, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său Twitter înainte de a accesa site-ul nostru web.

Politica de confidențialitate aplicabilă a Twitter este disponibilă la https://twitter.com/privacy?lang=de.

  1. dispoziții privind protecția datelor referitoare la utilizarea și aplicarea YouTube

Controlorul a integrat componente YouTube pe acest site web. YouTube este un portal video pe internet care permite editorilor de clipuri video să le publice gratuit, iar altor utilizatori să le vizualizeze, să le evalueze și să le comenteze, tot gratuit. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de videoclipuri, motiv pentru care prin intermediul portalului de internet pot fi accesate filme și programe de televiziune complete, dar și videoclipuri muzicale, trailere sau videoclipuri realizate chiar de către utilizatori.

Compania care operează YouTube este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.

De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web operat de operatorul de date și pe care a fost integrată o componentă YouTube (video YouTube), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este determinat automat de către componenta YouTube respectivă să descarce de pe YouTube o reprezentare a componentei YouTube corespunzătoare. Informații suplimentare despre YouTube pot fi găsite la https://www.youtube.com/yt/about/de/. În cadrul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google primesc informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la YouTube, YouTube recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată atunci când este apelată o subpagină care conține un videoclip YouTube. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate.

YouTube și Google primesc întotdeauna informații prin intermediul componentei YouTube că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web dacă persoana vizată este logată pe YouTube în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe un videoclip YouTube sau nu. În cazul în care persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către YouTube și Google, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său YouTube înainte de a accesa site-ul nostru web.

Politica de confidențialitate publicată de YouTube, care poate fi accesată la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.

  1. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la utilizarea și aplicarea Ecwid

Controlorul a integrat componente ale Ecwid pe acest site web. Ecwid este o soluție externă de magazin online, integrată pentru comercializarea produselor. Magazinul online este integrat printr-un plugin în acest scop, dar este disponibil în întregime prin intermediul serverelor companiei de operare.

Societatea de exploatare a Ecwid este Ecwid, Inc. 687, South Coast Highway, Oceanside, San Diego County, California, 92054, Statele Unite ale Americii.

De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web operat de operator, pe care a fost integrată o componentă Ecwid (magazin online), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este invitat automat de către componenta Ecwid respectivă să descarce o reprezentare a componentei Ecwid corespunzătoare de la Ecwid. Informații suplimentare despre Ecwid pot fi găsite la https://www.ecwid.com/about. În cadrul acestei proceduri tehnice, Ecwid obține informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de către persoana vizată.

Politica de confidențialitate publicată de Ecwid, care este disponibilă la https://www.lightspeedhq.com/legal/privacy-policy/, oferă informații privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Ecwid.

  1. Temeiul juridic al prelucrării

Articolul 6 I lit. a DS-GVO servește asociației noastre drept temei juridic pentru operațiunile de prelucrare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, cu operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru livrarea de bunuri sau pentru furnizarea unui alt serviciu sau a unei contraprestații, prelucrarea se bazează pe art. 6 I lit. b DS-GVO. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul cererilor de informații despre produsele sau serviciile noastre. În cazul în care asociația noastră este supusă unei obligații legale prin care prelucrarea datelor cu caracter personal devine necesară, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 I lit. c DS-GVO. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în incinta noastră și, ca urmare, numele, vârsta, detaliile asigurării de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei terțe părți. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe articolul 6 I lit. d DS-GVO. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe articolul 6 I lit. f DS-GVO. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus se bazează pe acest temei juridic în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al asociației noastre sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu fie anulate. Astfel de operațiuni de prelucrare ne sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod specific de către legiuitorul european. În acest sens, a considerat că se poate presupune un interes legitim dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47, teza 2 din RGPD).

  1. interesele legitime în prelucrarea urmărită de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 I lit. f DS-GVO, interesul nostru legitim este desfășurarea activităților noastre comerciale în beneficiul bunăstării tuturor membrilor noștri.

  1. durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea sau inițierea contractului.

  1. cerințele legale sau contractuale de a furniza datele cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecințe ale nefurnizării datelor cu caracter personal

Dorim să vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal este uneori impusă de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta și din reglementări contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori, pentru a încheia un contract, poate fi necesar ca o persoană vizată să ne furnizeze date cu caracter personal care trebuie să fie prelucrate ulterior de către noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal în cazul în care asociația noastră încheie un contract cu aceasta. În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt furnizate, contractul cu persoana vizată nu poate fi încheiat. Înainte de a furniza date cu caracter personal de către persoana vizată, aceasta trebuie să contacteze unul dintre membrii noștri. Membrul nostru va informa persoana vizată, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă prin lege sau prin contract sau dacă este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și care ar fi consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.

  1. existența procesului decizional automatizat

În calitate de asociație responsabilă, nu folosim procesul automat de luare a deciziilor sau de creare de profiluri.

Dezvoltat de specialiștii în SaaS și LegalTech de la Willing & Able, care au dezvoltat și sistemul pentru anuarele digitale de procesare DS-GVO. Textele generatorului de declarații de protecție a datelor au fost create de Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero și avocatul Christian Solmecke.