Proiectul

„Churchfortress e.V. Friends of Hundertbücheln – Movile” este o asociație non-profit, ale cărei obiective și priorități sunt de a menține în primul rând patrimoniul arhitectural al bisericilor fortificate din Transilvania, precum și ansamblurile lor de sate medievale cu peisajul local caracteristic.

În al doilea rând, asociația se concentrează pe dezvoltarea unei micro-economii sustenabile, bazată pe meșteșuguri și metode agricole tradiționale.

Asociația este alcătuită dintr-o echipă internațională de arhitecți peisagiști și urbaniști peisagiști cu abilitățile și cunoștințele profesionale necesare pentru a înțelege, a analiza și a evalua caracterul ecologic, social și estetic al peisajului istoric unic al localității Hundertbücheln / Movile, precum și al altor sate transilvănene din zonă.

În calitate de arhitecți și planificatori de peisaj, observăm valoarea specială peisajului, avem capacitatea de a îmbina elementele peisagere dintre arhitectură și vegetație coerent și integrativ, astfel încât să îmbunătățim viața de zi cu zi a oamenilor.

Ca și echipă, intenționăm să colaborăm cu rezidenții locali și să construim relații de durată utilizând biserica fortificată din Movile ca și centru de interacțiune socială unde putem să împărtășim cunoștințele și experiențele noastre. Scopul nostru este de a folosi acest lucru ca un catalizator care să permită progresul social și economic în aceste mici sate, educând, în același timp oameni din întreaga lume cu privire la importanța istorică a acestor rețele arhitecturale de biserici fortificate care sunt împrăștiate prin inima Transilvaniei.

Sub numele acestui proiect s-au dezvoltat mai multe proiecte mai mari sau mici în decursul acestor ani și ne străduim să continuăm cu cât mai multe și de acum încolo: